Skip To The Main Content

Røyking

Røyking

Målet med Remøy Managements retningslinjer angående røyking er å ivareta sikkerheten og ta vare på helsen til alle som har sitt arbeid ombord i våre fartøy og ved våre kontorer. Medisinsk forskning bekrefter at røyking uten tvil er skadelig for helsen. Følgelig skal ledere og kapteiner fremme og sikre etterlevelsen av denne bestemmelsen.

Det underliggende prinsippet er at ikke-røykere ikke skal utsettes for innånding av røyk.

Alt personell forventes å overholde denne bestemmelsen.

Røyking er forbudt:

  • i alle lugarer og overalt innendørs på selskapets fartøy unntatt på dedikerte områder.
  • på alle selskapets kontorer og tilhørende fasiliteter.
  • i alle andre områder som er merket med røyking forbudt eller dette er varslet ved instruksjon eller ordre.
  • dedikerte områder for røyking vil være utendørs og skal være godt merket og utstyrt med sikre askebegre, også i vindfulle forhold. Dette vil være eneste sted om bord godt slukkede sigarettsneiper kan kastes.

Det understrekes at ovennevnte gjelder for alle former for røyking, inkludert elektroniske sigaretter.

 

 

SeaKingPåKystvakt