Skip To The Main Content

Helse & Sikkerhet

Helse og sikkerhet

Remøy Management arbeider pro-aktivt for å sikre et sunt og trygt miljø for alle sine ansatte og øvrig personell som har sitt arbeid eller besøker selskapets fartøy og/eller lokaler. Målet er å forebygge hendelser, ulykker og arbeidsrelatert belastning ved å administrere helse- og sikkerhetsrisikoer om bord og i land.

 

Selskapet oppfordrer alt personell til å ta vare på egen helse og være fysisk aktive. Følgelig får alle som har sitt arbeid om bord tilbud om sunn og næringsrik mat av god kvalitet og alle fartøy har treningsfasiliteter om bord.

Remøy Management vil oppnå helse- og sikkerhetsmålene ved:

 • Kontroll av helsefarlige stoffer.
 • Tilrettelegge og sikre bruk av personlig verneutstyr (PPE/PVU).
 • Risikovurdering og arbeidsprosedyrer.
 • Sørge for at alle ansatte er kvalifisert for sine respektive oppgaver.
 • Oppfordre til kontinuerlige forbedring i sikkerhetsbevissthet og bruken av risikovurdering for å minimere ulykker.
 • Alt personell har både rett og plikt til å utøve «stopp arbeid» policy når personell, leverandør eller miljøet er i fare.
 • Sørge for at våre fartøyer og arbeidsplasser er konstruert med arbeidsmiljø i fokus.
 • Avholde regelmessige beredskapsøvelser.
 • Utarbeide arbeidsbeskrivelser med utvalgte HMSK ansvarsområder.
 • HMSK plan med periodiske mål og delmål.
 • Tilstrekkelig med mat om bord som dekker kravet til fartøyet og som tar i betraktning ulik kulturell og religiøs bakgrunn.
 • Organisere arbeid og frivakt om bord for å skape sosiale og miljømessige forhold som bidrar til helse, trivsel og velferd for alle.
 • Rimelig mulighet for ansatte for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid.
SeaKingPåKystvakt