Skip To The Main Content

Generelt

HMSK retningslinjer

Selskapet drives etter de høyeste etiske standarder og overholder alle relevante lover og forskrifter. Ledelsen er ansvarlig for å formidle denne etiske standarden til alle ansatte og for å sikre overholdelse av dette.

Kontinuerlig evaluering

Gjennomgåelse og evaluering av selskapets retningslinjer er en kontinuerlig prosess som blir fulgt opp av ledelsen.

Kapteiner er ansvarlige for å implementere retningslinjene om bord ved å sørge for at retningslinjene blir publisert, kjent og fulgt opp slik at disse blir etterlevd.

Konfidensialitetsklausul

Enhver informasjon utstedt av rederiet eller rederiets kunder kan klassifiseres som konfidensiell hvis det er relevant og nødvendig. Når en slik klassifisering er på plass, kan ingen rederimedarbeider eller medarbeider som tilhører underleverandører av rederiet, under noen omstendigheter bryte nevnte konfidensialitet. Eventuelle brudd på konfidensialitet kan føre til oppsigelse av kontrakt.

SeaKingPåKystvakt