Skip To The Main Content

Alkohol og rus

Alkohol og rus

Remøy Management har nulltoleranse for brudd på alkohol- og rusmiddel politikken. Rederiet hverken tillater eller tolererer at ansatte, eller annet personell om bord, er påvirket av alkohol eller narkotika så lenge de representerer rederiet. Unntaket er ved spesielle anledninger hvor alkoholholdige drikkevarer blir servert, dette kun etter avtale med ledelsen.

For å bidra til at Remøy Management skal nå sine mål, forventer man at alle ansatte og personell fra andre selskaper som tjenestegjør om bord i Rederiets fartøyer, skal være klar over og etterleve alkohol- og rusmiddel politikken som forbyr følgende:

  • Tilby, distribuere, servere, kjøpe eller selge alkohol og/eller rusmidler/narkotika, så lenge man er på arbeid om bord i Remøy Management sine fartøyer eller er i Rederiets tjeneste.
  • Bruke, oppbevare, tilby, forsyne, distribuere, kjøpe eller selge alkohol og/eller rusmidler på Remøy Management sine fartøyer eller i Rederiets tjeneste. Slike forhold vil øyeblikkelig bli meldt til politiet.
  • Møte på vakt/arbeid, eller å arbeide mens man er under påvirkning av alkohol og/eller rusmidler/narkotika, så vel som reseptbelagte medisiner.
 

 

Reseptbelagte medisiner kan godtas etter legens anvisninger og skal avtales med kapteinen når man møter på arbeidsstedet. Dette under forutsetning av at legemidlene ikke påvirker evnen til å utføre arbeid på en sikker måte.

For å bidra til vellykket gjennomføring av alkohol- og rusmiddel politikken forbeholder Remøy Management seg retten til å gjennomføre prøvetaking og uanmeldte tester. 

Et brudd på denne bestemmelsen kan føre til avskjedigelse.

SeaKingPåKystvakt