Skip To The Main Content

HMS-K

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K) retningslinjer

HMS-K er av største betydning i alle operasjoner og aktiviteter utført av Remøy Management. Vårt Total Management System (TMS) er sertifisert i henhold til ISM-koden (ISM Document of Compliance) og er også sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Remøy Management er et fullt integrert ship management rederi som driver skip for uavhengige skipseiere. Basert på en moderne flåte og shippingkompetanse av høy kvalitet, tilbyr Remøy Management krevende maritime operasjoner. Rederiets oppgave er å yte service tilpasset kundenes behov, legge til rette for høy operasjonell tilgjengelighet av fartøy, utmerkede HMS-K-standarder og risikobasert tilnærming for å være en foretrukket partner innenfor de ulike segmentene.

Rederiet har lang erfaring innen maritim industri og har oppnådd vellykket drift ved å sikre teknisk pålitelighet på alle fartøy. Dette ved hjelp av høyt kvalifisert mannskap og opprettholdelse av en profesjonell og innovativ driftsorganisasjon.

CEO har det overordnede ansvaret for helse, miljø, sikkerhet, kvalitet og styring av risiko for å møte operasjonelle forventninger og krav. Ansatte forventes å opptre på en måte som minimerer negativ innvirkning på miljøet og risikoen for ulykker eller skade.

SeaKingPåKystvakt