Skip To The Main Content

Kvalitet

Kvalitet

Remøy Management har kvalitet som en av sine viktigste fokusområder. Kvaliteten på våre fartøy, operasjoner, kompetanse og kundefokus skal være synlig gjennom hele selskapets styringssystem (TMS). 

 

Dette innebærer at organisasjonen kontinuerlig skal utvikle og forbedre høy kvalitetsstyring for å bli en slagkraftig aktør innen maritime operasjoner. Et Total Management System (TMS) er utviklet for å møte kravene for kvalitetsstyringssystemer i ISO 9001.

Remøy Management vil oppfylle kvalitetsmålene ved:

 

 • Oppfylle kundenes forventninger og krav
 • Opprettholde, administrere og operere etter høy profesjonell standard
 • Overholde gjeldende nasjonale og internasjonale maritime lovverk
 • God kommunikasjon med alle interessenter
 • Intern kommunikasjon og revisjon
 • System for å kontrollere dokumenter og registreringer i styringssystemet (TMS)
 • Kontinuerlig forbedring av styringssystemet (TMS)
 • Gode innkjøpsprosesser
 • HMSK handlingsplan med periodiske mål og delmål
 • Ledelsens gjennomgang
 • Periodisk gjennomgang av kontrakter
 • Rapportering og behandling av avvik, herunder prosesser for å sette i gang korrigerende og forebyggende tiltak. 
ISO-9001
SeaKingPåKystvakt