Skip To The Main Content

Etikk

Etikk

I alle Remøy Managements operasjoner er det viktig å bevare et sett av kjerneverdier. Rederiet ønsker å opprettholde høye etiske standarder i sin virksomhet. Korrupsjon vil ikke bli tolerert.

Menneskerettigheter

Remøy Management skal respektere og beskytte internasjonale menneskerettigheter og sørge for at selskapet ikke medvirker i eventuelle menneskerettighetsbrudd. Som en ansvarlig arbeidsgiver, er Remøy Management forpliktet til å overholde relevante lovkrav og lovgivning.

Arbeidstakerrettigheter

Remøy Management respekterer organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger. Remøy Management støtter eliminering av barnearbeid. Virksomheten skal ikke på noen måte dra nytte av barnearbeid. Det er Remøy Managements holdning at alle ansatte skal ha en arbeidsplass fri for diskriminering, trakassering og bli behandlet med verdighet, høflighet og respekt. I alt arbeid og i levering av varer og tjenester, er Remøy Management forpliktet til å sikre at enkeltpersoner eller grupper ikke vil bli behandlet urettferdig uavhengig av kjønn, rase, farge, funksjonshemming (fysisk, intellektuell eller psykisk), religion, alder, seksuell legning, familieansvar, graviditet, politisk tro, nasjonal / etnisk opprinnelse, fagforeningsaktivitet eller ekteskapelig status.

Miljø

Remøy Management støtter og ivaretar miljøutfordringene. Selskapet skal ta initiativ til å fremme miljøansvar og stimulere til utvikling av miljøvennlige teknologier (ref. Miljø retningslinjer). 

Anti-korrupsjon

Virksomheten i Remøy Management skal foregå på rettferdig og ærlig vis. Aktiviteter skal være i samsvar med alle gjeldende lover og regler som forbyr korrupsjon, bestikkelser og utpressing.

Rederiet vil gjøre sitt ytterste for å støtte anti-korrupsjon atferd. Alle i Remøy Management har et ansvar for å rapportere uærlighet og korrupsjon til riktig nivå. Arbeidsmiljøloven regulerer og beskytter de ansattes rett til å opptre som en «Varsler».

SeaKingPåKystvakt