Skip To The Main Content

Om oss

Om Remøy Management

Remøy Management gruppen har siden starten i 1972 driftet mer enn 60 fartøy og utført byggetilsyn på mer enn 20 fartøy.


Rederiet har vært en drivkraft for innovasjon av operasjonelle og tekniske løsninger og forretningsmodeller, og har vært en stor bidragsyter når det gjelder utvikling i de bransjene selskapet har vært involvert i gjennom årene.

Rederiet har driftet skip internasjonalt og på mange forskjellige områder. Gjennom dette er det etablert god erfaring fra blant annet Nordsjøen, Norskekysten, Brasil, Arktis, Antarktis, Alaska, Vest-Afrika, Barentshavet.

Hovedkontoret ligger i Fosnavåg på vestkysten av Norge. Fosnavåg ligger i et område som er en av de viktigste klyngene for bygging og drift av moderne skip, da spesielt innen offshore, fiskeri og akvakultur.


Nøkkeltall 2021

Omsetning alle selskaper i gruppen: Ca. 450 millioner kroner
Total besetning på fartøyene, inkludert eksterne: Ca. 330 personer
Bokført verdi av skip under management: Ca 2.100 millioner kroner
Kontraktsreserve for fartøyene: Ca. 550 millioner kroner
Kontraktsreserve inkludert opsjoner: Ca. 3.000 millioner kroner

 

 

 


office building - Remøy Management
Tårnet