Skip To The Main Content

Historie

Vår historie

Det hele startet med to brødre som var mannskap om bord på en trebåt som deltok i sildefiske i Nordsjøen i 1971.

Begynnelsen

I havn i en kystby i Vest-Norge hadde de to brødrene noen timer å hvile. Før de sovnet hadde den eldste broren en idé om at de skulle få sitt eget fartøy og starte for seg selv. De ble enige om å satse. Så begynte det harde arbeidet.

Arbeidet med å finne et fartøy som kunne passe, og midler til å kjøpe det, var ikke lett. Men mange hadde troen på dem, og de fant løsninger. Etter noen måneder var de i stand til å kjøpe og utstyre et fiskefartøy og var dermed klar for sin første tur på egen skute i 1972.

Deres første tur på fiskeri resulterte i stor suksess, og de var i stand til å anskaffe sitt andre fartøy bare noen måneder senere. Suksessen fortsatte, og de hadde startet en lønnsom og voksende virksomhet.

Suksesshistorien viser at rederiet har driftet mer enn 60 fartøy i ulike segmenter og fulgt opp og bygd mer enn 20 nybygg. 

Brødrene er Ståle og Tore Remøy. Rederiet eksisterer fremdeles i dag som et familieeid selskap.

1970-årene

Flere fiskefartøy i drift og rederiet inngikk sin første kontrakt med Forsvaret i 1976. I 1977-78 ble en stor ny snurper bygget og satt i drift. Nye konsept og ny teknologi introdusert til norsk fiskerivirksomhet.
Torbas (ved Shetland) Torbas Stålbas Stålbas - første

1980-årene

Nye skip hovedsaklig i segmentet Offshore Support Vessel. Fiskefartøyene ble ombygd for å gå inn i offshorebransjen, siden det var mer lønnsomt. Fartøytyper under management var kystvakt-, PSV, AHTS, ERRV og fabrikkskip.

Torbas Rembas Sub Surveyor Michelle Irene

1990-årene

På topp med 15 fartøy under management. Alle fartøy i Offshore Support Vessel-segmentet ble solgt i 1998. Selskapet fortsatte med drift av et kystvaktskip og fabrikktrålere.

Torbas Kronbas Sølvbas Kronbas Rembas Rem Fantasy Emerald Bas i Aberdeen

2000-tallet

Utvikling av to nye kystvaktfartøyklasser (Nornen og Barentshav) og bygging av sju kystvaktfartøy for tjeneste for Forsvaret. Virksomhetene bestod av drift av kystvaktfartøy, fabrikktrålere og etablering av fiskeri i Vest-Afrika.

KV Bergen KV Barentshav KV Sortland KNM Olav Tryggvason Thorshøvdi

2010-tallet

Drift av kystvaktfartøy, marinefartøy og offshore supply fartøy (OSV). Byggetilsyn og drift av seks forsyningsskip (PSV) bygget og levert i 2013. Ny kontorbygning oppført i 2010. Byggetilsyn og drift av et større kabelleggingsfartøy (CLV). Drift av AHTS/servicefartøy for et dykke-/subsea selskap. Byggetilsyn og drift av større servicefartøyer for akvakulturindustrien.

VOLT Processor NKT Victoria World Diamond Ny bygning LNG bunkring

2020-tallet

Vi ser for oss at vi skal drive kystvaktfartøy, marinefartøy, kabelleggingsfartøy og spesialfartøy for akvakulturnæringen gjennom hele 2020-tallet. Vi har flotte mannskaper på våre fartøyer og i vår landorganisasjon der de fleste vil være med oss i mange år fremover. Vi har mange spennende prosjekter under planlegging, så vi ser allerede nå at der vil bli nye aktiviteter i årene fremover. 

VOLT Harvest II ved merden