Skip To The Main Content

Formål

HSE-Q formål

Det generelle målet med våre retningslinjer er å minimere hendelser og / eller forhold som kan føre til:


 • Tap av liv eller personskade
 • Helseskader
 • Skader på miljøet
 • Skade på fartøyet, tredjeparts eiendom eller selskapets omdømme

Rederiet vil nå disse styrende målene ved å:

 

 • Levere de nødvendige ressursene
 • Gjennomføre effektive tiltak som sikrer beskyttelse av helse, miljø og sikkerhet for alle våre ansatte og de som er involvert eller berørt av vår virksomhet
 • Sikre høy kompetanse og ferdigheter blant våre ansatte
 • Skape et positivt arbeidsmiljø og en foretrukket arbeidsplass
 • Sikre en høy vedlikeholdsstandard på alle skip
 • Holde alle skip fri for rusmidler og alkohol
 • Identifisere og kontrollere miljøaspekter
 • Overholde alle obligatoriske lover og forskrifter til enhver tid
 • Arbeide systematisk gjennom HMSK forbedringsmål, handlingsplaner og ytelsesmåling
 • Jobbe aktivt i alle ledd for å redusere muligheten for uoverensstemmelser av noe slag gjennom kontinuerlig bruk av risikoanalyser og sikker-jobb-analyser (SJA)
 • Sikre at alle aktiviteter er innenfor rammen av arbeidskontrakt og nasjonale og internasjonale bestemmelser om arbeidsforhold. Dette i henhold til norsk lov. 16. februar 2007 nr. 9 par 24 / skjema: "NMD KS-0301 B"
 • Unngå forstyrrelser av hvileperioden så langt som mulig. Hvis sjøfolk blir forstyrret på grunn av utkall på jobb, skal dette tilstrekkelig kompenseres
 • Gjennomføre planlagte øvelser på en måte som minimerer forstyrrelsen av hvileperioder og ikke fremkaller tretthet
 • Tilrettelegge fasiliteter for mannskap: TV, gratis internett, treningsfasiliteter i et separat rom. Utendørsanlegg for ballspill. Utendørs plass tilgjengelig i henhold til internasjonale avtaler. Sykler tilgjengelig. Eget røykeområde
SeaKingPåKystvakt