Skip To The Main Content

Miljøforpliktelsen

Miljøforpliktelsen

Noen arver land fra sine forfedre. Vi arvet havet. Havet snakker. Det vil at vi skal fortsette det gode arbeidet. Vi omfavner sunne hav og sunne samfunn. Dette er vårt liv og vår bærekraftsforpliktelse.

Vi har alle en felles forpliktelse for en planet i balanse og at den blir minst mulig påvirket av våre aktiviteter. Dette er et ansvar som Remøy Management tar og har tatt på største alvor i våre valg og aktiviteter. 

Det er forankret i Remøy Management sin strategi blant annet å legge til rette for FNs mål for bærekraftig utvikling i vår daglige drift og utvikling og implementering av nye teknologier og prosedyrer.

Vår miljøpolicy finner dere ved å trykke på boksen "MILJØ" over. 

Generelt

I tillegg til forpliktelsene som ligger i internasjonale konvensjoner, norske lover & forskrifter, etablerte normer, anbefalinger og en frivillig ISO 14001 sertifisering har Remøy Management vært i forkant og stått for flere innovasjoner/implementeringer som har ført til lavere miljø- og klimapåvirkninger. Våre valg har ført til endringer i bransjene vi arbeider i og vi har alltid vært i forkant på ny teknologi som skal gi reduserte miljø- og klimapåvirkninger. 

Eksempler på miljø- og klimatiltak:

 • I 2021 bygde vi et akvakulturfartøy med et hybrid batteri-diesel-elektrisk system med "Power" notasjon. Fartøyet er i stand til å seile med 8 knop mer enn 1 time bare med batterikraft. Det er installert en stor elektrisk landtilkobling, slik at fartøyet kan jobbe med landstrøm ved lossing til landfabrikken og i forbindelse med klargjøring til ny tur. Løsningen gir store besparelser i drivstofforbruk og svært reduserte utslipp.
 • Sammen med Kystvakten hadde vi som mål å utvikle Kystvaktfartøy med verdens laveste miljø- og klimabelastning. Resultatet ble det vi i dag kjenner som Barentshavklassen med LNG-elektrisk system. Planleggingen ble gjort i 2007 og fartøyene ble levert i 2010/2011. LNG driften av motorer gav alene en reduksjon på ca. 90% for NOx og ca. 25% CO2  - samt sot (SOx) og partikler ble mer eller mindre eliminert. Det ble også gjort spesielle valg angående skrogene for å redusere forbruket ytterligere med flere prosenter. Dette arbeidet førte til at 3 fartøy ble bygget og de kan fremdeles tituleres med verdens "grønneste kystvakter", mer enn 10 år etter. Vi var med dette langt forut for vår tid. Skipene skal når det fornybare drivstoffet Bio-LNG er klart kunne opereres på det.
 • Vi var med på å prosjektere, bygge og drifter i dag et fartøy med verdens største landstrømstilkobling innen sin fartøyklasse. Dette gjorde at fartøyet ikke må ha i gang motorer som drives med fossilt drivstoff store deler av driftstiden på skipet. Dette skipet fikk også installert DC grid, batterier, drivstoffovervåking med beslutningsstøttesystemer for å minimere drivstofforbruket når skipet seiler og er i offshore operasjon. Det er estimert at skipet har fått en 50% reduksjon i forbruket av fossilt drivstoff på grunn av landstømstilkbolingen og andre tiltak. Skipet har også installert katalysatorer som fjerner over 90% NOx og reduserer andre utslipp. Skipet ble, blant annet på bakgrunn av dette, kåret til "Ship of the year" i 2017.
 • Vi bygget det første servicefartøyet til akvakulturnæringen med diesel-elektrisk system i 2018. Dette systemet gjør at dieselforbruket blir vesentlig redusert, samt vi kunne redusere antall motorer installert. Samme motorer skaper energi til alle systemer ombord, inkludert fiskebehandlingssystemet. Vi valgte Tier 2 motorer, samt klargjorde for at skipet kan bli Tier 3. Vi installerte ballastvannsrensing selv om dette ikke var påkrevet.
 • Vi bygget den første OSV med diesel-elektrisk løsning i 1993. Dette medførte en drivstoffbesparelse i forhold til konvensjonelle fartøyer i samme aktivitet den tiden på minimum 25%. Dette har i ettertid blitt en bransjestandard.
 • Vi bygget den første OSV med azimuth thruster løsning i 1983. Dette medførte en drivstoffbesparelse i forhold til konvensjonelle fartøyer i samme aktivitet den tiden på minimum 15% samt øket sikkerheten i operasjonen. Dette har i ettertid blitt en bransjestandard.
 

Nå og i fremtiden:

 • Vi oppfordrer kontinuerlig alle fartøy, ansatte, kunder, samarbeidspartnere til beskyttelse av miljøet og klimaet.
 • Vi kjører prosesser for å identifisere og vurdere betydning av klima- og miljøaspekter, samt igangsetting av programmer for kontinuerlig forbedring av rederiets miljø prestasjoner.
 • Vi har en fokusert innkjøpsprosess, som blant annet inkluderer kriteria for resirkulering og substitusjon
 • For nye fartøy som bygges velger vi alltid alltid siste tilgjengelige teknologi for redusert miljø- og klimabelastning for fremdriftslinje og energiproduksjon ombord.
 • Promotere utvikling av landstrømsanlegg generelt og i havner og lokasjoner der fartøyene våre opererer.
 • Fokus på å eliminere kjemikalie og gassbruk som kan være skadelig for helse, miljø og klima. Vi har kontinuerlig kontroll på alle kjemikalier og gass som brukes i våre aktivteter, samt utfører revisjoner og kontroll ombord i våre fartøyer for å sikre at målsetningene blir nådd.
 • Kontinuerlig fokus på å minimimer plastbruk ombord i våre fartøy og på kontorene.
 • For nye fartøyer gjør vi analyser av samlet miljøbelastning for valg som tas under bygging og drift for å kunne velge den løsningen som totalt sett gir den minste miljø- og klimabelastningen.
 • Promoterer og gjennomfører i størst mulig grad kildesortering og gjenvinning i alle ledd.
 • Vi installerer ballastvannsrensing på vare fartøyer for å eliminere risiko for å transportere uønskede organismer til nye områder.
 • Vi arbeider med å kontrollere indirekte utslipp ved å redusere forbruket av naturressurser.
 • Alle våre større skip har Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) for å planlegge operasjoner til å være energieffektive og for kontinuerlig forbedring.
 • Familiarisering og opplæring av personell, inkludert miljøinformasjon og bevissthet - denne kunnskapen skal oppdateres kontinuerlig.
ISO-14001
Ansvarlig forbruk og produksjon
Klimaendring
Livet i havet
Partnerskap for målene
LNG bunkring