Skip To The Main Content

Miljø

Miljø

Remøy Management er forpliktet til å forebygge miljøskader ved å følge lovverk og informasjon om betydelige miljøpåvirkninger. Vi vil sikre at alle operasjoner relatert til selskapet utføres med varsomhet for å holde negativ påvirkning på miljøet til et minimum. 

 

Målet er å unngå skade på miljøet med hensyn til menneskeliv og økosystemet av levende organismer som marine miljø, planter, dyr og mikroorganismer. Alle ansatte plikter å handle ansvarlig for å minimere hendelser og miljøforurensning. Et Total Management System (TMS) er utviklet for å tilfredsstille miljøstyringssystem kravene i ISO 14001.

 

Remøy Management vil nå disse målene ved:

 

•   Oppfordre alle fartøy og ansatte til beskyttelse av miljøet

•   Prosesser for å identifisere og vurdere betydning av miljøaspekter, samt igangsetting av programmer for kontinuerlig forbedring av rederiets miljø prestasjoner. 

•   Risikobasert tilnærming for å minimere skadelige operasjonelle utslipp

•   Kontinuerlig minimere miljøpåvirkningen og risiko knyttet til våre aktiviteter

•   Kontrollere indirekte utslipp ved å redusere forbruket av naturressurser

•   Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) for å planlegge operasjoner til å være energieffektive

•   Innkjøpsprosess, inkludert kriteria for resirkulering og substitusjon

•   Familiarisering og opplæring av personell, inkludert miljøinformasjon og bevissthet - denne kunnskapen skal oppdateres kontinuerlig

ISO-14001
SeaKingPåKystvakt