Skip To The Main Content

Drift av skip

Drift av skip - Management

Vi er et rederi som tilbyr komplett drift av skip. Vi er sertifisert av sjøfartsmyndighetene og innehaver av ISM Document of Compliance (DOC). Vårt integrerte styringssystem er sertifisert i henhold til ISM-koden og standardene ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Vi kan tilby skipseiere alle nødvendige tjenester i forbindelse med planlegging og utvikling, bygging, kommersialisering, mobilisering og drift av fartøyene.
Vi tilbyr kommersiell, teknisk, bemanning og forsikringsadministrasjon i henhold til internasjonale anerkjente avtaler.

Siden 1972 har vi hatt management på mer enn 60 fartøy i forskjellige segment. Som en referanse kan vi vise til mer enn 40 års erfaring, og kontinuerlig management, av fartøy for den norske Kystvakten.

Kommersielt management

Vår organisasjon har personell med lang erfaring fra OSV, kystvakt, fabrikkskip og fiskeri. Vi har langvarige forbindelser med alle større skipsmeglere som er tilknyttet næringene, og vi har også forbindelser med flere av de mindre og større charterene internasjonalt.

Vi jobber med fartøy på langsiktige leieavtaler og med fartøy i spotmarkedet. Vi kan vise til god historikk når det gjelder å skaffe kontrakter og gode resultater, under varierende markedsforhold, for skip under vårt management.

Crew Management

Teknisk management

Erfaring, holdning og moderne verktøy er sentrale elementer for å oppnå en kostnadseffektiv og solid teknisk styring. En effektiv teknisk styring sikrer at fartøyene har maksimal ytelse og et minimum av off-hire for fartøyene.

Vedlikehold og reparasjoner utføres basert på anbefalinger fra leverandører og klassekrav, kombinert med kunnskap oppnådd gjennom rederiets skipsdriftserfaring .

Vi kan vise til høy ytelse og ekstremt lav grad av off-hire for fartøy under vårt management.

Techical Management

Mannskaps management

Mannskapets sammensetning diskuteres og avtales med skipets eier. Vi drifter fartøy både med en nasjonalitet og skip med blandet mannskap ombord. Alt er gjort i henhold til flaggstatens krav og med hensyn til operasjoner som skal utføres.

Vi har en database med norsk / skandinavisk / europeisk mannskap og bruker i tillegg flere anerkjente bemanningsbyråer som leverer kvalifisert mannskap fra Asia og Europa (utenfor Skandinavia).

Crew Management

Forsikring

Sammen med, eller på instruksjon fra skipseier, får vi attraktiv forsikringsdekning for definerte verdier, operasjoner og andre risikoer. Vi er i stand til å skaffe attraktive forsikringspremier basert på vår flåtestatus og dokumenterte resultater med få hendelser som har ført til forsikringskrav.

Vi håndterer hele kravprosessen for våre kunder og ser etter deres interesser, fra underretning om krav til endelig utbetaling av erstatning fra garantistene.
Commercial Management

Forretningsførsel

Vi kan håndtere hele forretningsførselen for våre kunder. Vi kan så for regnskapsføringen, rapportering og lønn for hele selskapet.
Pen and paper - accounting

Trenger du mer informasjon?

Kontakt oss