Skip To The Main Content

Utvikling av fartøy

Utvikling - fartøyløsninger

For å kunne vinne langtidskontrakter eller møte spesifikke operasjonelle krav har Remøy Management utviklet flere nye fartøysløsninger siden 1972. Dette har blitt gjort ved å modifisere eksisterende eller nye skipsdesign og introdusere nye tekniske løsninger som gir bedre ytelse, lavere kostnader og redusert miljøpåvirkning. Vi har samarbeidet med flere skipdesignfirmaer i Norge og internasjonalt for å utvikle nye fartøy og løsninger.

Vi var det første selskapet som planla og bygget en OSV med et diesel-elektrisk fremdriftssystem i 1993. Dette resulterte i svært redusert drivstofforbruk for flere operasjoner, samt redusert miljøpåvirkning. Dette har blitt industristandard i dag.

For den norsk Kystvakt utviklet vi skip med et hybrid fremdriftssystem. Det ble installert et LNG-elektrisk system kombinert med muligheten for å øke slepkraften ved koble inn en større dieselmotor direkte til hovedpropellen ved behov. Dette har forbedret operasjonell ytelse og fleksibilitet, samt redusert driftskostnader og vesentlig lavere energiforbruk. Miljøpåvirkningen har også blitt sterkt redusert ved å senke drivstofforbruket, og ved bruk av LNG er NOx og SOx redusert.

Vi var det første selskapet som installerte Azimut thrustere i 1983 i en OSV. Dette forbedret fartøyets manøvreringsevne dramatisk og reduserte miljøbelastningen på grunn av redusert drivstofforbruk. Dette har blitt bransjestandarden i dag.

Vessel development

Det er mange andre større og mindre tekniske oppfinnelser og løsninger vi har innført gjennom årene. Disse har resultert i lavere drivstofforbruk, redusert vedlikehold, lavere kostnader og økt ytelse av fartøyet. Bli kjent med oss, og du vil lære mer om dette.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt oss