Skip To The Main Content

Akvakultur

Fartøy for akvakulturnæringen

Vi satser på fartøy for behandling eller slakterigodkjent frakt av fisk fra merden. Fartøyene har høy kapasitet og er effektive - samt kostnadsbesparende og inntektsgivende da svinn blir redusert for oppdretter.

For fraktefartøyene har vi egen slakterigodkjenning for hvert fartøy.

Vi er i prosess med Global G.A.P. godkjenning for alle fartøyene.

 

 

Fartøyene er optimalisert med tanke på primæroperasjonen som gjøres, samarbeidspartnere og operasjonsområde. 
Fartøyene og deres systemer er høyteknologiske og har innebygget redundans for kritiske systemer og kan garantere sikre operasjoner for miljøet, fisken, kunden og mannskapet.

"VOLT Processor"

Fatøyet er utrustet med et behandlingssystem for lus.

Erfaring fra mange tidligere versjoner og andre behandlingssystem har blitt brukt for å skape denne VOLT konfigurasjonen. Den er optimalisert med hensyn til fiskevelferd og skånsom behandling - og for å kunne variere behandlingsparameterene. Det er unikt at systemet er designet for å kombinere spyling/fossefall og temperaturendring for behandling der en varierer styrken på spyling/fossefall og temperatur. Dette vil redusere risikoen for at resistens hos lusen vil bli bygget opp.

Behandlingssystemet:

 • Optimalisert design for fiskevelferd. Omfattende automatisk hygienesystem.
 • Okysgenberiket sjøvann kan tilsettes i behandlingskarene og i merd.
 • Omfattende overvåkning av behandlingsvann og fiskestrøm.
 • 16 toms SeaQuest pumper med konstant vannstrøm.
 • Høy behandlingskapasitet, effektivt mer enn 200 tonn i timen.
 • Minimum løftehøyde og mer plass i behandlingskarene til fisken.
 • Forbedret distribusjonssystem mellom behandlingskarene.
 • Fisketellere med innvendig kameraovervåkning for visuell kontroll av fiskestrøm.

Alle behandlingsdata er automatisk logget og en får ut alle detaljer i en behandlingsrapport i ettertid.

VOLT Processor

Spesifikasjon:

Lengde: 43 meter
Bredde: 12 meter
Dypgang: Maks 2,5 meter
Lugarkapasitet: 10 personer
Kraner: 4
Vinsjer: 8

VOLT Processor location 2

"VOLT Collector I"

Fartøyet er utrustet for transport av fisk i RSW tanker til slakteri.

Fartøyet ble satt i drift på våren 2020.  

Spesielle egenskaper for fartøyet:

 • RSW system med høy kjølekapasitet for rask nedkjøling av fisken.
 • Automatiserte hygienesystemer med logging.
 • Sikker blodvannshåndtering.
 • Effektivt Kat3 håndteringssystem.

Slakterier

VOLT Service har avtale med flere slakterier i området der fartøyet opererer som kan ta i fisken.

Spesifikasjon:

Lengde: 15 meter
Bredde: 12 meter
Dypgang: Maks 2,5 meter
Lugarkapasitet: 5 personer
Kraner: 2
Tugger vinsjer: 2
Fortøyningsvinsjer: 2

"VOLT Collector II"

Fartøyet er utrustet for transport av fisk i RSW tanker til slakteri.

Fartøyet ble ferdigstilt medio 2019.

Spesielle egenskaper for fartøyet:

 • RSW system med høy kjølekapasitet for rask nedkjøling av fisken.
 • Automatiserte hygienesystemer med logging.
 • Sikker blodvannshåndtering.
 • Effektivt Kat3 håndteringssystem.

Slakterier

VOLT Service har avtale med flere slakterier i området der fartøyet opererer som kan ta i mot fisken.

Spesifikasjon:

Lengde: 32 meter
Bredde: 7 meter
Dypgang: Maks 2,5 meter
Lugarkapasitet: 7 personer
Kraner: 2
Tugger vinsjer: 2
Fortøyningsvinsjer: 2

Nye fartøyer under bygging

Vi har flere fartøyer under prosjektering og bygging for levering i 2021 og 2022.

Det bygges fartøy i flere størrelser for å tilpasses slakterier og logistikken i regionene de opererer.

24 timers operasjon / 365 dager

Fartøyenes fasiliteter er planlagt for 24-timers operasjon.

VOLT Harvest_small

Kontaktinformasjon

Chartering kontakt:
Robert Søviknes
Mobil: 975 30 850
e-post: robert@remoy-management.no 

eller 

Even T. Remøy
Mobil: 913 89 300
e-post: even@remoy-management.no 


Robert Søviknes

Besøk VOLT Service sin Facebook side for mer informasjon

Facebook side

social

Trenger du mer informasjon?

Kontakt oss