Skip To The Main Content

Akvakultur

Fartøy for akvakulturnæringen

Vi satser på fartøy for behandling og slakterigodkjent frakt av fisk fra merden.

Hvor godt fartøyene yter er avhengig av mannskapets kompetanse og erfaring ombord. Vår strategi er derfor å ha stabilt og samme mannskap ombord i våre fartøyer, selv i perioder med lavere

aktivitet. Det gjelder å holde på den kompetansen og erfaringen en har bygget opp gjennom årene. Resultatet blir best for alle parter da er vår erfaring.

For fraktefartøyene har vi slakterigodkjenning for hvert fartøy.

Vi har Global G.A.P. godkjenning for alle fartøyene.

 

Global GAP logo

Fartøyene er optimalisert med tanke på primæroperasjonen som gjøres, samarbeidspartnere og operasjonsområde. 
Fartøyene og deres systemer er høyteknologiske og har innebygget redundans for kritiske systemer og kan garantere sikre operasjoner for miljøet, fisken, kunden og mannskapet.

"VOLT Processor"

Fatøyet er utrustet med et behandlingssystem for lus.

Erfaring fra mange tidligere versjoner og andre behandlingssystem har blitt brukt for å skape denne VOLT konfigurasjonen. Den er optimalisert med hensyn til fiskevelferd og skånsom behandling - og for å kunne variere behandlingsparameterene. Det er unikt at systemet er designet for å kombinere spyling/fossefall og temperaturendring for behandling der en varierer styrken på spyling/fossefall og temperatur. Dette vil redusere risikoen for at resistens hos lusen vil bli bygget opp.

Behandlingssystemet:

 • Optimalisert design for fiskevelferd. Omfattende automatisk hygienesystem.
 • Okysgenberiket sjøvann kan tilsettes i behandlingskarene og i merd.
 • Omfattende overvåkning av behandlingsvann og fiskestrøm.
 • 16 toms SeaQuest pumper med konstant vannstrøm.
 • Høy behandlingskapasitet, effektivt mer enn 200 tonn i timen.
 • Minimum løftehøyde og mer plass i behandlingskarene til fisken.
 • Forbedret distribusjonssystem mellom behandlingskarene.
 • Fisketellere med innvendig kameraovervåkning for visuell kontroll av fiskestrøm.

Alle behandlingsdata er automatisk logget og en får ut alle detaljer i en behandlingsrapport i ettertid.

VOLT Processor

Spesifikasjon:

Lengde: 43 meter
Bredde: 12 meter
Dypgang: Maks 2,5 meter
Lugarkapasitet: 10 personer
Kraner: 4
Vinsjer: 8

VOLT Processor location 2

"VOLT Collector I"

Fartøyet er utrustet for transport av fisk i RSW tanker til slakteri.

Fartøyet ble satt i drift på våren 2020.  

Spesielle egenskaper for fartøyet:

 • Automatisert bløggesystem for lasting.
 • RSW system med høy kjølekapasitet for rask nedkjøling av fisken.
 • Automatiserte hygienesystemer med logging.
 • Sikker blodvannshåndtering.
 • Effektivt Kat3 håndteringssystem.

Slakterier

VOLT Service har avtale med flere slakterier i området der fartøyet opererer som kan ta imot fisken.

VOLT Collector I _ small

Spesifikasjon:

Lengde: 15 meter
Bredde: 12 meter
Dypgang: Maks 2,5 meter
Lugarkapasitet: 5 personer
Kraner: 2
Tugger vinsjer: 2
Fortøyningsvinsjer: 2

"VOLT Collector II"

Fartøyet er utrustet for transport av fisk i RSW tanker til slakteri.

Fartøyet ble ferdigstilt medio 2019.

Spesielle egenskaper for fartøyet:

 • Automatisert bløggesystem for lasting.
 • RSW system med høy kjølekapasitet for rask nedkjøling av fisken.
 • Automatiserte hygienesystemer med logging.
 • Sikker blodvannshåndtering.
 • Effektivt Kat3 håndteringssystem.

Slakterier

VOLT Service har avtale med flere slakterier i området der fartøyet opererer som kan ta imot fisken.

Spesifikasjon:

Lengde: 32 meter
Bredde: 7 meter
Dypgang: Maks 2,5 meter
Lugarkapasitet: 7 personer
Kraner: 2
Tugger vinsjer: 2
Fortøyningsvinsjer: 2

Nye fartøyer under bygging

Vi har flere fartøyer under prosjektering og bygging for levering i 2021 og fremover.

Det bygges fartøy i flere størrelser for å tilpasses slakterier og logistikken i regionene de opererer.

Kontaktinformasjon

Chartering kontakt:
Robert Søviknes
Mobil: 975 30 850
e-post: robert@remoy-management.no 

eller 

Even T. Remøy
Mobil: 913 89 300
e-post: even@remoy-management.no 


Robert Søviknes

Besøk VOLT Service sin Facebook side for mer informasjon

Facebook side

social

Trenger du mer informasjon?

Kontakt oss