Skip To The Main Content

Bløggefartøy

Bløggefartøy - Slakterigodkjent laksefrakter

Fartøyene er utstyrt med bløggelinjer for å ta ombord og stabilisere fisken ved merden og frakte den videre til et slakteri langs kysten. Videre er fartøyene utstyrt med RSW tanker for å avkjøle og bevare fisken under transport til prosesserings- og pakkelokalitet. Fartøyene er er utrustet med flere funksjoner som andre ikke kan tilby. Fartøyene er effektive og kostnadsbesparende.

Fartøyene blir tilbudt til kunder i Norge og Storbritannia. Fartøyene vil bli tilpasset kunde, samarbeidende slakterier og operasjonsområde. Fartøyene vil derfor kun bli tilbudt på langvarige avtaler, men samtidig betjenes et spotmarked da hovedleier ikke selv har behov for fartøyet. Dette håndteres av vår charteringavdeling og leieinntekter fra spotmarkedet gir redusert leiepris til hovedleier.
Fartøyene og deres systemer er høyteknologisk og har innebygget redundans for kritiske systemer og kan garantere sikre operasjoner for miljøet, fisken, kunden og mannskapet.

Mellomstore bløggefartøy - spesielt designet for sikker og effektiv drift

Det første fartøyet er planlagt levert i slutten av 2020. Kapasiteten er optimalisert for formålet og det tas hensyn til operasjonelle behov for alle involverte parter.

Spesielle egenskaper for fartøyene:
  • 2-3 komplette bløggelinjer med høy kapasitet og redundans.
  • 2 RSW system med høy kjølekapasitet og for å ha redundans
  • Automatiserte hygienesystemer med logging.
  • Redundant fremdriftssystem

Rigor mortis (dødsstivhet)

Tiden før rigor (dødsstivhet) inntrer vil vanligvis være 24-35 timer, avhengig av en rekke faktorer. Dette fordi fisken blir slaktet i løpet av sekunder etter at den er tatt ombord fra merden. Fisken vil bli utsatt for minimalt stress med denne metoden og får kun en håndtering før den avlives for slakting.
VOLT Harvest 5

Dimensjoner på et mellomstort bløggefartøy

Lengde: 24-32 meter (regel lengde)
Bredde: 7-12 meter
Dypgang: 4-5 meter
Lugarkapasitet: 6-7 personer
Kraner: 3
Tugger vinsjer: 2
Fortøyningsvinsjer: 2

VOLT Collector II

Mindre bløggefartøy - spesielt designet for å ta ut svak fisk i forbindelse med fiskehåndtering

Kapasiteten er optimalisert for formålet og det tas hensyn til operasjonelle behov. Løsningene tilpasses slakteriet, lokaliteter og kunder som skal betjenes.

Spesielle egenskaper for fartøyene
  • Komplett bløggelinje med 2 mulig typer bløggemetode.
  • RSW system for tankløsningene
  • Automatiserte hygienesystemer med logging.

Rigor mortis (dødsstivhet)

Tiden før rigor (dødsstivhet) inntrer vil vanligvis være 24-35 timer, avhengig av en rekke faktorer. Dette fordi fisken blir slaktet i løpet av sekunder etter at den er tatt ombord fra merden. Fisken vil bli utsatt for minimalt stress med denne metoden og får kun en håndtering før den avlives for slakting.
Stun&Bleed

Dimensjoner på et mindre bløggefartøy

Lengde: 24 meter (regel lengde)
Bredde: 10-12 meter
Dypgang: 4-5 meter
Lugarkapasitet: 6-7 personer
Kraner: 3
Tugger vinsjer: 2
Fortøyningsvinsjer: 2

Stun&Bleed2

Effektiv fiskehåndtering

Operasjonen må tilpasses til slakteriet, lokaliteter og kundeønsker.

Etter slaktingen ved merden og transporten til behandlingslokaliteten kan fisken bli:

  • landet direkte og kontinuerlig til slakteriet.
  • landet til en RSW tank på land i løpet av kort tid. Behandlingslokaliteten bruker dette som en buffer og produserer etter eget tempo etter at fartøyet har levert fisken.
Ideelt sett bør fisken landes til kjølte tanker på land. Fartøyets utnyttelse vil da bli høyere da det kan tømmes umiddelbart og gjøres klar til å hente ny last umiddelbart.

VOLT Harvest_small

24 timers operasjon / 365 dager

Fartøyenes fasiliteter er planlagt for 24-timers operasjon.

Kontaktinformasjon

Chartering kontakt:
Robert Søviknes
Mobil: 975 30 850
e-post: robert@remoy-management.no 

eller 

Even T. Remøy
Mobil: 913 89 300
e-post: even@remoy-management.no 


Robert Søviknes

Besøk VOLT Service sin Facebook side for mer informasjon

Facebook side

social

Trenger du mer informasjon?

Kontakt oss