Skip To The Main Content

M/S VOLT Collector

Laksefrakt

Fartøyene er utstyrt med bløggelinjer for å klargjøre fisken for transport til et slakteri langs kysten. Videre er fartøyene utstyrt med RSW tanker for å avkjøle og bevare fisken under transport til prosesserings- og pakkelokalitet. Fartøyene er effektive, kostnadsbesparende og inntektsgivende da svinn vil bli redusert for oppdretter.

Fartøyene vil bli tilpasset kunde, samarbeidende slakterier og operasjonsområde. Fartøyene vil derfor kun bli tilbudt på langvarige avtaler, men samtidig betjenes et spotmarked da hovedleier ikke selv har behov for fartøyet. Dette håndteres av vår berfraktningsavdeling.
Fartøyene og deres systemer er høyteknologisk og har innebygget redundans for kritiske systemer og kan garantere sikre operasjoner for miljøet, fisken, kunden og mannskapet.

M/V VOLT Collector I

Fartøyet ble ferdigstilt medio 2020. Kapasiteten er optimalisert for formålet og det tas hensyn til operasjonelle behov for de involverte parter. Fartøyet er på fast kontrakt, men leies ut på spot ved ledig kapasitet.

Spesielle egenskaper for fartøyet:

 • RSW system med høy kjølekapasitet for rask nedkjøling av sjøvann.
 • Automatiserte hygienesystemer med logging.
 • Redundant fremdriftssystem og strømforsyning til prosess.

Slakterier

VOLT Service har avtale med flere slakterier som kan ta i mot fisk.

VOLT Collector I _ small

Spesifikasjon VOLT Collctor II

Lengde: 15 meter
Bredde: 12 meter
Dypgang: Maks 2,5 meter
Lugarkapasitet: 6 personer
Kraner: 2
Tugger vinsjer: 3

M/V VOLT Collector II - første fartøyet i drift

Det første fartøyet ble ferdigstilt medio 2019. Kapasiteten er optimalisert for formålet og det tas hensyn til operasjonelle behov for de involverte parter. Fartøyet er på fast kontrakt med MOWI, men leies ut på spot ved ledig kapasitet.

Spesielle egenskaper for fartøyet:

 • RSW system med høy kjølekapasitet for rask nedkjøling av sjøvann.
 • Automatiserte hygienesystemer med logging.
 • Redundant fremdriftssystem og strømforsyning til prosess.

Slakterier

VOLT Service har avtale med flere slakterier som kan ta i mot fisk.

Rigor mortis (dødsstivhet)

Tiden før rigor (dødsstivhet) inntrer vil vanligvis være 24-35 timer, avhengig av en rekke faktorer.

Spesifikasjon VOLT Collctor II

Lengde: 32 meter
Bredde: 7 meter
Dypgang: Maks 2,5 meter
Lugarkapasitet: 7 personer
Kraner: 2
Tugger vinsjer: 2
Fortøyningsvinsjer: 2

Mellomstore fraktefartøy - spesielt designet for sikker og effektiv drift

Det første fartøyet er planlagt levert i slutten av 2020. Kapasiteten er optimalisert for formålet og det tas hensyn til operasjonelle behov for alle involverte parter.

Spesielle egenskaper for fartøyene:
 • 2 RSW system med høy kjølekapasitet og for å ha redundans
 • Automatiserte hygienesystemer med logging.
 • Redundant fremdriftssystem

Dimensjoner på et mellomstort fraktefartøy

Lengde: Over 24 meter meter (regel lengde)
Bredde: 9-13 meter
Dypgang: 4-5 meter
Lugarkapasitet: 6-7 personer
Kraner:3
Tugger vinsjer: 2
Fortøyningsvinsjer: 2

Mindre fraktefartøy - spesielt designet for å frakte mindre kvantum

Kapasiteten er optimalisert for formålet og det tas hensyn til operasjonelle behov. Løsningene tilpasses slakteriet, lokaliteter og kunder som skal betjenes.

Spesielle egenskaper for fartøyene
 • RSW system for tankløsningene
 • Automatiserte hygienesystemer med logging.

Rigor mortis (dødsstivhet)

Tiden før rigor (dødsstivhet) inntrer vil vanligvis være 24-35 timer, avhengig av en rekke faktorer. Dette fordi fisken blir slaktet i løpet av sekunder etter at den er tatt ombord fra merden. Fisken vil bli utsatt for minimalt stress med denne metoden og får kun en håndtering før den avlives for slakting.
Stun&Bleed

Dimensjoner på et mindre fraktefartøy

Lengde: Maks 24 meter (regel lengde)
Lugarkapasitet: 3-4 personer
Kraner: 1-3
Tugger vinsjer: 2
Fortøyningsvinsjer: 2

Effektiv fiskehåndtering

Operasjonen må tilpasses til slakteriet, lokaliteter og kundeønsker.

Etter lasting ved merden og transporten til behandlingslokaliteten kan fisken bli:

 • landet direkte og kontinuerlig til slakteriet.
 • landet til en RSW tank på land i løpet av kort tid. Behandlingslokaliteten bruker dette som en buffer og produserer etter eget tempo etter at fartøyet har levert fisken.
Ideelt sett bør fisken landes til kjølte tanker på land. Fartøyets utnyttelse vil da bli høyere da det kan tømmes umiddelbart og gjøres klar til å hente ny last umiddelbart.

VOLT Harvest_small

24 timers operasjon / 365 dager

Fartøyenes fasiliteter er planlagt for 24-timers operasjon.

Kontaktinformasjon

Chartering kontakt:
Robert Søviknes
Mobil: 975 30 850
e-post: robert@remoy-management.no 

eller 

Even T. Remøy
Mobil: 913 89 300
e-post: even@remoy-management.no 


Robert Søviknes

Besøk VOLT Service sin Facebook side for mer informasjon

Facebook side

social

Trenger du mer informasjon?

Kontakt oss