Skip To The Main Content

M/S VOLT Processor

M/V VOLT Processor - Utstyrt med avlusingsutstyr

Fartøyet VOLT Processor er utstyrt med et komplett avlusningsanlegg der en kombinasjon av godkjente metoder kan benyttes for behandling. Systemet er konstruert slik at det kan benyttes en kombinasjon av fossefall/spyling/skylling av fisk og lunkent vann i behandlingskarene med ønsket temperatur i behandlingen for å løsne lusen fra fisken. Fossefallet blir montert ved behov på et senere tidspunkt. Systemet er et av få anlegg i Norge som vi kjenner til som automatisk kan logge alle verdier i bruk under avlusningsoperasjonen, samt lusetellingene kan registreres direkte i systemet fra tellestasjonen.

 

Miljø

Fartøyet er bygget for å møte IMO Tier III som er de strenge utslippskravene som innføres av IMO. Fartøyet er også med diesel-elektrisk design og fremdriften og alle systemer ombord i skipet får energi fra dette systemet. Dette medfører at skipet sannsynligvis har det laveste miljøavtrykket av alle konkurrerende skip i sin størrelse i Norge.

0:00 / 0:00

Kapasiteten i installasjonen er minimum 200 tonn per time. Vi har erfart å kjøre mer enn 400 tonn per time under oppdrag. 

Det har blitt behandlet fisk på over 11 kg i systemet. Det er sannsynligvis mulig å behandle større fisk, men dette har ikke blitt testet enda.
Fartøyet VOLT Processor ble levert fra verftet i mai 2018. Det er et av de mest morderne spesialtilpassede fartøyet for behandling av fisk.

Behandlingssystemet ble levert juni 2018 og blir kontinuerlig oppgradert med siste metoder og teknologi for å kontinuerlig forbedre systemet. Fartøyet og behandlingsanlegget er unikt når det kommer til teknologi og vil kunne levere sikker operasjon for fisk, miljø, kunder og mannskap. 

Behandlingssystemet - den nye generasjonen - VOLT versjonen

Erfaring fra mange tidligere versjoner og andre behandlingssystem har blitt brukt for å skape denne nye generasjonen. Den er optimalisert med hensyn til fiskevelferd, fiskevelferd og skånsom behandling.

Det er også unikt at systemet er designet for å kombinere fossefall/spyling og temperaturendring for behandling der en varierer styrken på fossefall og temp. Dette vil redusere risikoen for at resistens hos lusen vil bli bygget opp.

Kort oppsummert fordeler med systemet:

 • Nytt og bedre design for fiskevelferd og hygiene.
 • Nyutviklede 16 toms pumper med konstant vannstrøm for mer skånsom behandling.  
 • Høyere kapasitet.
 • Lavere løftehøyde og mer plass i behandlingskar til fisken.
 • Forbedret distribusjonssystem mellom behandlingskarene.
 • Komplett automatisk vasking av hele systemet (ZIP og Ozon). Vask kjøres mellom hver merd.
 • Ny og bedre lusefilter løsning.
 • Fisketellere med innvendig kameraovervåkning for visuell kontroll av fiskestrøm.

Kvalitet på behandlingsvann - overvåket, logget og regulert.

I systemet er det montert et stort antall sensorer for å overvåke vannstrømmer, vannkvalitet (O2, CO2, turbiditet, etc) - og selvfølgelig temperaturer, holdetider, fisketellere etc.

Vannkvaliteten kan bli regulert til det som anses som optimalt for behandlingen. Vi produserer vår egen oksygen ombord. Denne kan tilsette i behandlingsvannet og pumpes inn i kastet der fisken er trengt (se under for mer informasjon).

Alle data er automatisk logget og lagret i en database. Vi har grafiske og numeriske presentasjoner av alle behandlinger (se under for mer informasjon).

Kapasiteter:

2 linjer med med minimum 200 tonn per time. Det har vært behandlet mer enn 400 tonn per time og kan økes dersom forholdene ligger til rette. Det har vært behandlet fisk mellom 1 kg og 9 kg. Det kan sannsynligvis behandles vesentlig større fisk i systemet da det ikke ble registrert noe negativt på fisken over 9 kg.

Kvantum som skal behandles per time er en avgjørelse som tas av operatørene og oppdretteren i felleskap, der den endelige bestemmelse ligger på oppdretteren. Avgjørelsen tas basert på mange faktorer.
Delousing treatment VOLT Processor

Ekstrem presisjon på behandlingen 

Behandlingssystemet er sannsynligvis det optimale valget når fisken skal behandles i vintersesongen eller når den er svak på grunn av det kan kjøres både med spyling, fossefall og temperaturendring i behandlingskarene.

Presisjonen i systemet når det gjelder behandlingstid for den individuelle fisken, temperaturkontroll, trykk på spyling og fossefall, vannkvalitet kontroll og regulering - kombinert med at fisken bare er pumpet en gang (med de mest skånsomme pumpene på markedet) under behandlingen - vil gi den beste mulige fiskevelferden. I vårt system vil ikke fisken ha oppholdstid i brønner og 2 pumpinger. 

Løsningen når sjøvannstemperaturen er høy

Når sjøvannstemperaturen er høy vil sannsynligvis metoden med bruk av spyling, fossefall og vann med temperatur som er noe høeyere sjøvannet gi den beste avlusingseffekten.

Fiskepumpene - konstant vannstrøm

En av de viktigste faktorene for fiskevelferd er hvordan den blir pumpet/transportert.

SeaQuest pumper

SeaQuest pumpesystem er installert på begge linjene. Disse pumpene er vesentlig mer skånsomme en mange andre pumper brukt i industrien. Det kan ikke spores skader på grunn av pumpingen/transporten av fisken i systemet. 

SeaQuest pump

Spesielle egenskaper:

 • Der er en konstant vannstrøm og farten kan reguleres til det som ansees som optimalt for den spesifikke fisken som behandles.
 • Der er ingen skovler, klaffer eller andre bevegelige deler som kan skade fisken.
 • Fisken vil ikke bli utsatt for samme trykk/vakuum som finnes i andre systemer. Stressnivået er redusert for fisken.
 • Fisken vil ikke bli utsatt for "puls lignende" pumpesykluser. Stressnivået for fisken vil bli redusert.
 • Tester har vist at laktatnivået i fisken er mindre enn 1/3 med disse pumpene enn det som en får med vakuumpumper. .
Kort oppsummert kan en si at fisken får en skånsom ferd gjennom hele systemet.

For svak fisk

Denne type pumper vil sannsynligvis være det optimale systemet å bruke når fisken er svak.

Disse skånsomme pumpene, samt kort tid gjennom systeme - kombinert med at fisken er pumpet bare en gang under behandlingen vil gi den beste fiskevelferden.

Okysgenberiket sjøvann til merd og i behandlings-systemet

Fartøyet er utrustet med store oksygengeneratorer. Dette er sannsynligvis det eneste behandlingsfartøyet som kan tilføre oksygenberiket vann til merden der fisken er trengt. Dette resulterer i bedre fiskevelferd og en sterkere fisk som behandles. 

"Oksygen kanoner"

Systemet som brukes til å tilføre det oksygenberikede sjøvannet til merden der fisken er trengt er egenutviklet. Der er 2 "oksygenkanoner" ombord slik at det kan tilføres flere steder der fisken er trengt.
De kan flyttes til forskjellige steder på fartøyet slik at de er optimalt plassert.

Ingen behov for oksygenflasker - hverken for fartøyet eller oppdretteren

Systemet eliminerer behovet for okysgenflasker og håndteringen av disse. Dette gir økt sikkerhet for alle.

En stor investing som vil komme til nytte for fisk, mannskap og oppdretter.
Oxygen generator - VOLT Processor
Oxygen canon

Stor fleksibilitet i fiskehåndteringen 

Fiskehåndteringssystemet har stor fleksibilitet i hvor fisken tas ombord og losses ut.

Fisken kan bli:

 • lastet ombord på styrbord side og losset tilbake i samme merd
 • lastet ombord på styrbord side og losset til ny merd på babord side
 • lastet ombord på hekkken og losset ut ved baugen av fartøyet på styrbord side.
 • lastet ombord på hekken og losset ut midskips på enten styrbord eller babord side. 

Systemet kan raskt bli rigget om til de forskjellige behovene som måtte oppstå på de enkelte lokasjonene.

Starboard to Port side - VOLT Processor
VOLT Processor location 2
VOLT Harvest - bow discharge system
Rennen for bauglossing

Digital Platform - omfattende database - "big data"

Digitalisering har nådd avlusingsoperasjonene

Optimar Commander og en omfattende sensorpakke

Behandlingssystemet er koblet sammen med "Optimar Commander", en digital skybasert løsning. Der er installert en omfattende sensorpakke for å logge så mange variabler som mulig under behandlingen. I tillegg vil alle kjente fiskehelsedata bli registrert, samt værforhold, strøm etc bli registrert for å få et så bredt bilde som mulig.

Dette gjør vi for å få en så omfattende database så mulig for behandlinger - for så å kunne benytte dette som beslutningsstøtte for fremtidige behandlinger for å oppnå et best mulig resultat - basert på unik kunnskap.

Tilgang gjennom nettverk/internett 

Operatørene ombord, kundens fiskehelsepersonell, ledelsen hos kunden kan følge behandlingsprossen direkte fra sine mobiltelefoner, nettbrett og PCer. Dette får å gi en bedre komfort til alle involverte da alt kan bli overvåket og sjekket. 

Behandlingsrapport

Rapporten som genereres fra vårt system vil være den mest omfattende i industrien.
Foto: Optimar
VOLT Processor location 10

Fartøyet - spesielt designet og utrustet for avlusingsoperasjoner

Fartøyet er nybygget i mai 2018 og er konstruert spesielt med hensyn til behandlingssystemet ombord. Kapasitetene er optimalisert til formålet og alle operasjonelle behov er hensyntatt.

Om fartøyet:

 • Diesel-Elektrisk system for å supportere både fremdriften av fartøyet og alt dekksutstyr.
 • Høy manøvreringevne
 • Beskyttelsesbur rundt alle propeller, samt kamera for å overvåke at tau ikke kommer nær propeller.
 • DP system
 • Ballstvannrensing er installert. Dette vil eliminere risikoen for å bringe levende organismer fra en en sone til en annen.
 • Behandlingssystem for avløpsvann installert. 
 • Permanent magnet motor på thrustere (redusert dieselforbruk)
 • TIR 2 motorer (mindre utslipp av klimagasser). Kan bli oppgradert til TIR 3.

Kort spesifikasjon av fartøyet

Åpne PDF vedlegget under:

VOLT Processor location 7

M/V VOLT Processor:

Lengde: 43 meter
Bredde: 12 meter
Dypgang: 2,0-2,2 meter
Arbeidsdekk: 350 m2
Lugarkapasitet: 10 personer
Kraner: 4
Tugger vinsjer: 6 
Fortøyningsvinsjer: 2
VOLT Processor turning

Mannskapet ombord - Lang erfaring og kompetente

Resultatene av operasjonene avhenger av mannskapet, de tekniske løsningene og hjelpemidlene som en har tilgjengelig.

Mannskapet ombord har lang og bred erfaring fra avlusingsoperasjoner. De har arbeidet med mange system og for mange oppdrettere.

Policies

Kontaktinformasjon

Chartering kontakt:
Ring Robert Søviknes på telefon +47 975 30 850 eller send e-post til robert@remoy-management.no

Fartøyet:
Telefon bro: +47 45 37 51 85
e-post: bridge.processor@volt-service.no
Robert Søviknes

Besøk Facebook siden for VOLT Service for mer informasjon

Facebook siden

social

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt