Skip To The Main Content

Recruitment

Recruitment

Competent crew with the right attitude is of great importance in order for us to provide high quality services.


For more than 30 years we have provided vessel services to the Norwegian Coastguard and with more than 40 years of experience with ship management we assure safe and professional operation of 4 platform supply vessels (PSVs), 4 navy/coastguard vessels (CGVs), 1 cable laying/offshore construction vessel (CLV/OCV) and 1 multi purpose service vessel (MPSV).

Vessels under our management carry currently NOR or NIS flag. Please go to Fleet for additional vessel information. Please note that only people with Norwegian citizenship can be employed on the Navy/Coastguard vessels and security clearance is mandatory prior to employment.

All available crew positions will be published at Remøy Management Crew Facebook site:  https://www.facebook.com/Remøy-Management-Crew-785771134861288/

Ledig stilling som Vessel Manager - Technical

En av våre trofaste medarbeidere på teknisk avdeling går over i annen stilling i selskapet og vi søker i den forbindelse hans etterfølger.


Sentrale arbeidsoppgaver:

·         Kontinuerlig driftsoppfølging av tildelt fartøy

·         Planlegging og gjennomføring av verkstedopphold

·         Oppfølging av nybygg

·         Innkjøpsarbeid i nært samarbeid med rederiets maskinsjefer

·         Teknisk inspeksjon av rederiets fartøy

·         Budsjettering, oppfølging og kostnadskontroll

·         Sørge for at fartøyet opereres i henhold til klasse-/myndighetskrav, samt interne kvalitetskrav

·         Bidra med faglig innhold og utvikling av fartøyets vedlikeholdssystem

·         Bidra i arbeidet med kvalitetskontroll og utvikling av selskapets styringssystem

·         Andre oppgaver knyttet til prosjektarbeid kan bli aktuelt

·         Noe reiseaktivitet må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Høyere teknisk utdanning

·         Erfaring fra skipsdrift og/eller maritim industri

·         Erfaring med moderne, avanserte offshore fartøy

·         Erfaring med internasjonale kundeforhold

·         Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

·         Gode IT-kunnskaper, gjerne kjennskap til Premaster og Unisea e.l. systemer

·         Kjennskap til ISM-koden, samt ISO9001 og ISO14001 standardene

Om deg:

·         Du er faglig dyktig, pålitelig og engasjert

·         Du har evne til å skape gode samarbeidsforhold

·         Du har evne til å bygge gode relasjoner både internt og eksternt

·         Du arbeider strukturert, planmessig og løsningsorientert

·         Du er fleksibel og omstillingsdyktig


 Vi tilbyr:

·         Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et spennende miljø

·         En framtidsrettet, fleksibel og dynamisk organisasjon

·         Mulighet til å påvirke utviklingen i et selskap hvor innovasjon og evne til omstilling er i fokus

·         Mulighet til å delta i spennende prosjekter

·         Konkurransedyktige betingelser og et trivelig arbeidsmiljø


Søknad med CV sendes til admin@remoy-management.no

Spørsmål ang. stillingen kan rettes til Leifmar Andreassen, telefon 70 08 06 52.

Alle henvendelser og søknader blir behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist:        30. juli 2017

 

 

Please register your application and CV if you seek opportunity for a career within our fleet.

Register CV

Please see “Fleet” to read more about the vessels under management.

View Fleet